1. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar din personliga information i första hand för att uppfylla våra skyldigheter på bästa möjliga sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla mer personlig information än vad som är nödvändigt för varje syfte, och vi försöker alltid använda de minst känsliga känsliga data som är möjliga.

Din personliga information krävs för att du ska få en bra service, information och uppföljning av ditt köp. Vi kan också kräva din personliga information att följa gällande lagar och förordningar, genomföra kund- och marknadsanalyser och skicka riktade erbjudanden via e-post till våra kunder.


2. Leveranstid

2.1 utskick

Beställningar med paket som anländer före kl. 16.00 på vardagar sena samma dag. För klimatförändring är stopptiden 14.00. 

2.2 förpackning till agent

Leveranstid 1-2 vardagar beroende på postkontor. Leveranstiden kan vara längre för Norrland och Gotland.

2.3 Force Majeure

Luxurty Treatments förbehåller sig rätten att försena tid, till exempel funktionsstörningar, strejk, force majeure eller förseningar i Postnords distributionsnät, samt oförutsedda händelser som inte hanteras av Swedish Health.


3. Kundsäkerhet

3.1 Öppet köp och återköpsrätt

Som kund har du alltid rätt till 14 dagars återkallelse från mottagandet av varan eller för delleverans för samma order när du mottar sista föremålet för beställningen. Syftet med hälso- och hygienförhållandet är emellertid inte att vara fallet om förseglingen inte skadas genom retur av underkläder, strumpor, mat, kosttillskott, skönhetsprodukter avsedda för konsumtion och liknande produkter. . Rätten att återkalla gäller inte heller produkter med korta datum eller utgångsdatum.

3.1.1 Hur ångerrätten används

För att kunna dra nytta av ångerrätten ska kunden meddela Lyxbehandlingar inom tiden för återkallandet för att få ett kvitto innan han returnerar varorna till lyxbehandlingarna. Om kunden inte använder returlistan, betalar kunden returavgiften. Varorna ska om möjligt återföras i originalemballagen och en kopia av leveransblanketten eller fakturan måste bifogas där kunden ska ange vilka varor som returneras. 

Om produkten returneras i en förändrad tillstånd på grund av kunden behandlar produkten i en större utsträckning än vad som anses nödvändigt för att bestämma dess egenskaper eller funktion, lyx behandling rätt att inte kompensera. Avkastning får inte ske med efterbetalning eller efterfrågan. Om varorna inte har ankommit till Luxury Treatments 14 dagar efter ånger, anses kunden ha accepterat inköpet. Om du väljer att returnera en eller flera produkter i kampanjeköp där en produkt har följts vid inköpet kommer den fria produkten också att returneras i oförarbetad / originalbeställning. Om du väljer att behålla den fria produkten skickar vi en faktura för produktens värde.

3.1.2 Återbetalning till kund

Lyxbehandlingar kommer att återbetalas så snart som möjligt, inom 14 dagar efter försäljningen av fastigheten. Varorna har återlämnats till lyxbehandlingarna. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som kunden använder vid köp.

3.2 klagomål

Klagomål måste göras inom rimlig tid från datumet för skada eller funktionsfel. Om ytterförpackningen är skadad kommer klagomålet att göras när försändelsen har extraherats. Returer kan inte göras mot porto eller återhämtning. Kunden måste kontakta svensk hälsokost innan klagomål görs (kundservice finns på info@luxurytreatments.se). 


4. Köpvillkor

4.1 generellt

Alla priser är inklusive eller moms. 12% moms på mat och kosttillskott. För att handla på Luxury Treatments måste kunden vara auktoriserad eller ha förälders godkännande för beställning. Denna kontroll görs inte av lyxbehandlingarna utan ansvar för att detta uppfylls av kunden och målvakten. Kunden är alltid ansvarlig för den exakta informationen i samband med beställningen. Alla produktbilder visas som illustrationer, och Luxury Treatments kan inte garantera att de reproduceras exakt vad gäller utseende och skick.

4.2 försäljning

All försäljning sker genom lyxbehandlingar.

4.3 osålda föremål

Om kunden inte får sin order och skickas tillbaka till Luxury Treatments AB, debiteras kunden för frakt, retur, frakt, hantering och förpackningskostnader. Avgiften är 250 kr. 

4.4 ny sändning

Om en kund önskar en ny frakt på en frakt som har returnerats till Luxury Treatments AB debiteras kunden 99 kr. Kontakta kundservice för att få nytt mail.

4.5 Ansvar vid användning av kosttillskott

Kosttillskott säljs inte för att få någon medicinsk effekt, att läka och läka skador och sjukdomar, eller att ersätta läkemedel eller en vanlig hälsosam kost. Om du är säker, kontakta din läkare innan du använder.

4.6 kredit rapport

Lyxbehandlingar har rätt att ta kreditinformation på kunden.

4.7 vid misstänkt brott

Vi förbehåller oss rätten att upphäva din beställning vid misstankar om brott eller avsikt att begå brott utan att meddela dig. 

4.8 som

Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information. 

4.9 köp

Vid registreringen av den slutförda beställningen har kunden läst och accepterat ovanstående villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Kunden ansvarar för att uppdatera sig under nuvarande förhållanden.

4.10 tvist

Vid tvist mellan Kund och Luxury Treatments AB kommer detta att lösas under svenska domstolar, om inte annat avtalats mellan parterna.